เกาะยาว - Koh Yao

มีสถานะเป็นอำเภอ ประกอบด้วย 2 เกาะ คือ เกาะยาวน้อย และ เกาะยาวใหญ่ ตั้งอยู่ในอ่าวพังงา มีอาณาเขตติดต่อทั้งจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ จึงได้ชื่อว่า "เกาะสามเมือง" การเดินทางมาเกาะยาว จึงสามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง แต่เส้นทางที่สำคัญคือจากจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ ซึ่งปัจจุบันมีเรือเร็วสปีดโบ๊ทให้บริการ ทำให้การเดินทางมาเกาะยาวใช้เวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น
สถานที่ท่องเที่ยวเกาะยาวใหญ่ โซนตำบลเกาะยาวใหญ่ เช่น แหลมหาด อ่าวหินกอง หาดคลองสน ฯลฯ ส่วนโซนตำบลพรุใน เช่น หาดโล๊ะจาก หาดโล๊ะปาเหรด อ่าวทราย และที่มีชื่อเสียงคงหนีไม่พ้นเกาะไข่นอก เกาะไข่ใน ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเกาะยาวใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นชายหาด ซึ่งไม่ได้มีแขกมากมายหรือวุ่นวายเหมือนที่ภูเก็ต
สถานที่ท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย เกาะยาวน้อยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแนวชายหาด ได้แก่ หาดป่าทราย หาดท่าเขา และสามารถปั่นจักรยานรอบเกาะชมทัศนียภาพสองข้างทางได้ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวนิยมเช่าเรือเดินทางไปบริเวณใกล้เคียง เช่น เกาะผักเบี้ย เกาะห้อง เกาะเหลาลาดิง ในอาณาเขตของ จ.กระบี่