เอารถยนต์มาเกาะยาว

เอารถยนต์มาเกาะยาวน้อย

จากท่าเรือคลองทราย จ.กระบี่ สู่ ท่าเรือแหลมไทร เกาะยาวน้อย

ferry_krabi_kohyao

เอารถยนต์มาเกาะยาวใหญ่

จากท่าเรือคลองทราย จ.กระบี่ สู่ ท่าเรือคลองเหีย เกาะยาวใหญ่

ferry_krabi_kohyao

หรือจากท่าเรือแหลมหิน จ.ภูเก็ต สู่ ท่าเรือแหลมใหญ่ เกาะยาวใหญ่

หรือ จากท่าเรือเจียรวานิช จ.ภูเก็ต สู่ ท่าเรือแหลมใหญ่ เกาะยาวใหญ่

ferry_center_kohyao