กวีชาวเกาะ

กวีชาวเกาะ

“หอยน้ำ” มีอยู่ทั่วไป ไม่อดตาย หากไม่งอมืองอเท้า

ปั๊มน้ำมัน(ขวด) ที่เกาะยาว

ปลาเน่า เป็น ปลาเคี่ยว แสนอร่อย

น้ำยาง คือ สายเลือดหล่อเลี้ยงชีวิต

เกาะยาวยังอยู่ หรือ ย่ำแย่

วันนั้น…. วันนี้…. ที่เกาะยาว