สำหรับท่านที่จะเดินทางมาเกาะยาวน้อยหรือเกาะยาวใหญ่จากสนามบินภูเก็ตนั่งรถเท็กซี่มาที่ ท่าเรือบางโรง ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 20 นาที หรือ จาก บ.ข.ส ใน ตัวเมืองภูเก็ต มาท่าเรือบางโรง 45 นาที หรือ ลงรถที่อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร ขึ้นรถสองแถว มาที่ท่าเรือ บางโรง ได้โดยไม่ต้องเข้าไปตัวเมืองภูเก็ตก็ได้ ส่วนท่านที่จะเดินทางมาเกาะยาวใหญ่ (โซนทางใต้ ต.พรุใน) หากท่านอยู่ในตัวเมือง จ.ภูเก็ตจะใกล้ท่าเรือเจียรวานิชมากกว่าท่าเรือบางโรง เส้นทางนี้จึงน่าจะสะดวกกว่าเดินทางไปท่าเรือบางโรง อย่างไรก็ตามไม่ว่าท่านจะเดินทางด้วยเรือมาเกาะยาวน้อยหรือเกาะยาวใหญ่ ท่านก็สามารถเดินทางถึงกันได้ เพียงแต่อาจต้องนั่งเรือหางยาวข้ามฟากอีกที อาจทำให้ไม่สะดวก หรือเสียเวลาได้

เดินทางไป เกาะยาว

+ท่าเรือเจียรวานิช ภูเก็ต ไป เกาะยาวใหญ่

07.00 | S - เรือเกาะยาวฟลาวเวอร์
08.00 | S - เรือเชรี (แวะเกาะไข่)
08.30 | F - เรือเฟอร์รี่เกาะยาวเซ็นเตอร์
09.00 | S - เรือเกาะยาวเซ็นเตอร์
10.00 | S - เรือเกาะยาวเซ็นเตอร์
11.30 | S - เรือเกาะยาวเซ็นเตอร์
12.30 | S - เรือพัชรดา (หยุดวันศุกร์)
13.30 | S - เรือพัชรดา (เฉพาะวันศุกร์)
14.00 | F - เรือเฟอร์รี่เกาะยาวเซ็นเตอร์ (หยุดวันศุกร์)
14.30 | S - เรือเกาะยาวเซ็นเตอร์
15.10 | S - เรือปนิดา
15.30 | S - เรือเซอลามัต
17.00 | S - เรือเกาะยาวเซ็นเตอร์
17.40 | S - เรือเกาะยาวฟลาวเวอร์
+ท่าเรือบางโรง ภูเก็ต ไป เกาะยาวใหญ่

07.50 | S - เรือโซโลม่อน
08.30 | S - เรือสุวิมล
09.30 | S - เรือจ้าวเกาะ
10.30 | S - เรือสุวิมล
11.30 | S - เรือสุวิมล
12.30 | S - เรือสุวิมล
12.30 | L - เรือพิกุลทอง
13.00 | S - เรือโซโลม่อน
13.30 | S - เรือจ้าวเกาะ
14.30 | S - เรือสุวิมล
16.30 | S - เรือสุวิมล
17.40 | S - เรือจ้าวเกาะ
+ท่าเรือแหลมหิน ภูเก็ต ไป เกาะยาวใหญ่

14.00 | F - เรือเฟอร์รี่กิจประสาน
+ท่าเรือบางโรง ภูเก็ต ไป เกาะยาวน้อย

07.50 | S - เรือนาวีดรีม2
08.40 | S - เรือเกาะยาวคิงมารีน
09.15 | L - เรือโชคมหา
09.50 | S - เรือนาวีดรีม1
10.30 |S - เรือสุภาพร
11.30 | S - เรืออามีนา
12.30 | L - เรือสุภาพร
13.30 | S - เรือสุภาพร
14.30 | S - เรือนาวีดรีม1
16.00 | S - เรืออามีนา
17.00 | L - เรือรุ่งรัศมี
17.40 | S - เรือเกาะยาวคิงมารีน

+ท่าเรือท่าเลน กระบี่ ไป เกาะยาว

08.00 | S - เกาะยาวเซ็นเตอร์ฟลายแอซ
09.15 | S - ไม่ทราบชื่อเรือ
10.15 | S - เรือไรฮานา
11.15 | L - เรือธันย์ชนก
13.00 | L - เรือสุวิมล หรือ เรือปนัดดา (สลับวันบริการ)
14.30 | S - เรือไรฮานา
15.30 | S - เรือธันย์ชนก

+ท่าเรืออ่าวต้นไทร พีพี ไป เกาะยาว

15.00 | S - เรือจ้าวเกาะ

+ท่าเรืออ่าวนาง กระบี่ ไป เกาะยาว

14.00 | S - เรือจ้าวเกาะ

+ท่าเรือคลองทราย กระบี่ ไป เกาะยาว

14.00 | F - เรือเฟอร์รี่กิจประสาน

เดินทางออกจาก เกาะยาว

+ท่าเรือโล๊ะจาก/แหลมใหญ่ เกาะยาวใหญ่ ไป ท่าเรือเจียรวานิช ภูเก็ต

06.30 | S - เรือเกาะยาวเซ็นเตอร์
06.40 | โล๊ะจาก | S - เรือเกาะยาวฟลาวเวอร์
07.30 | แหลมใหญ่ | F - เรือเฟอร์รี่เกาะยาวเซ็นเตอร์ (หยุดวันศุกร์)
08.30 | F- เรือเฟอร์รี่ เกาะยาวเซ็นเตอร์ 9
09.00 | S - เรือปนิดา
10.00 | S - เรือเกาะยาวเซ็นเตอร์
10.50 | S - เรือโซโลม่อน
11.30 | S - เรือเกาะยาวเซ็นเตอร์
13.30 | S - เรือเชรี (หยุดวันศุกร์)
14.00 | S - เรือเชรี (เฉพาะวันศุกร์)
14.00 | F - เรือเฟอร์รี่เกาะยาวเซ็นเตอร์ 1
15.00 | S - เรือพัชรดา
15.00 | S - เรือโซโลม่อน
16.15 | S - เรือเกาะยาวเซ็นเตอร์
17.00 | S - เรือเซอลามัต(เกาะยาวฟลาวเวอร์แทนชั่วคราว)

+ท่าเรือแหลมใหญ่ เกาะยาวใหญ่ ไป ท่าเรือแหลมหิน ภูเก็ต

07.20 | F - เรือเฟอร์รี่กิจประสาน
+ท่าเรือคลองเหีย เกาะยาวใหญ่ ไป ท่าเรือบางโรง ภูเก็ต

06.30 | S - เรือจ้าวเกาะ
07.30 | L - เรือสุวิมล
07.30 | L - เรือพิกุลทอง
07.50 | S - เรือสุวิมล
09.00 | S - เรือสุวิมล
10.30 | S - เรือจ้าวเกาะ
11.30 | S - เรือสุวิมล
14.00 | S - เรือสุวิมล
15.00 | S - เรือจ้าวเกาะ
16.00 | S - เรือสุวิมล
+ท่าเรือมาเนาะ เกาะยาวน้อย ไป ท่าเรือบางโรง ภูเก็ต

06.30 | S - เรือเกาะยาวคิงมารีน
07.00 | L - เรือสุภาพร
07.50 | S - เรือสุภาพร
09.00 | S - เรือนาวีดรีม2
09.30 | S - เรืออามีนา
10.30 | S - เรือนาวีดรีม1
11.30 | S - เรือสุภาพร
13.30 | L - เรือโชคมหา
14.00 | S - เรืออามีนา
15.00 | L - เรือรุ่งรัศมี
16.00 | S - เรือเกาะยาวคิงมารีน
16.40 | S - เรือนาวีดรีม1

+เกาะยาว ไป ท่าเรือท่าเลน กระบี่

06.30 | S - ไม่ทราบชื่อเรือ
07.00 | S - เกาะยาวเซ็นเตอร์ฟลายแอซ
07.30 | L - เรือสุวิมล หรือ เรือปนัดดา (สลับวันบริการ)
08.40 | S - เรือไรฮาน่า
09.40 | L - เรือธันย์ชนก
13.00 | S - เรือไรฮาน่า
14.00 | S - ไม่ทราบชื่อเรือ

+เกาะยาว ไป ท่าเรืออ่าวต้นไทร พีพี

08.45 | S - เรือจ้าวเกาะ

+เกาะยาว ไป ท่าเรืออ่าวนาง กระบี่

09.00 | S - เรือจ้าวเกาะ

+ท่าเรือคลองเหีย ไป ท่าเรือคลองทราย กระบี่

07.30 | F - เรือเฟอร์รี่กิจประสาน