ท่าเรือและเส้นทางเดินเรือในเกาะยาว

เนื่องจากเกาะยาวได้ชื่อว่าเกาะสามเมืองการเดินทางจึงมีหลายเส้นทาง แต่ที่สะดวกที่สุดคงเป็นเส้นทางภูเก็ต แต่หากจะนำรถยนต์ลงเกาะต้องมาทางท่าเรือเจียรวานิชหรือแหลมหินเท่านั้นtravel_route_kohyao_phuket_krabi