*** ในสถานการณ์โควิด เที่ยวเรือมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบเที่ยวเรือก่อนเดินทาง ตามเบอร์โทรด้านล่าง !!! ***

ท่าเรือทั้งหมด ภูเก็ต พังงา กระบี่ - เกาะยาว

จองตั๋วเรือ THAILANDFERRYBOOKING
จองตั๋วเรือ PHUKETFERRY


เบอร์โทรติดต่อ เรือบริการ

เกาะยาวเซ็นเตอร์1 081 091 0630 , 083 107 0536
เกาะยาวเซ็นเตอร์9 081 956 5470 , 083 107 0536
ออฟฟิศ 083 107 0536 , 089 292 5859
เรือจริญญามารีน 081 958 2163
เรือพัชรดา - เชรี 081 607 1072 , 089 343 3303
เรือเกาะยาวฟลาวเวอร์ 087 896 0756 , 089 292 5122
เรือปนิดา 090 152 7823
เรือกิจประสาน กระบี่ 062 274 8013 , 098 0166168 , 061 252 1403
เรือเฟอร์รี่กิจประสาน ภูเก็ต  093 642 0009 , 087 388 9344
เรือสุวิมล 087 275 5394
เรือเกาะยาวเซ็นเตอร์ฟลายแอซ -
เรือไรฮาน่า 082 270 8414
เรือธันย์ชนก 080 893 8954
เรือจ้าวเกาะ 099 4791410 , 093 698 1911
เรือ ช.ณภัทร 080 526 5400
เรือเกษราภรณ์ 093 6649803
เรือรุสลัน 086 985 0281
เรือนาวีดรีม 089 776 0673
เรือเกาะนุ้ย 089 729 6955
เรือปติญญา 089 591 3595
เรือโชคทองย้อย 080 881 8607
เรืออัฐพร 093 667 0377
เรือโชติทัวร์ 080 881 8607
เรือสิตรีวัน 081 788 7277