สำหรับท่านที่จะเดินทางมาเกาะยาวน้อยหรือเกาะยาวใหญ่จากสนามบินภูเก็ตนั่งรถเท็กซี่มาที่ ท่าเรือบางโรง ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 20 นาที หรือ จากบ.ข.ส ใน ตัวเมืองภูเก็ต มาท่าเรือบางโรง 45 นาที หรือ ลงรถที่อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร ขึ้นรถสองแถว มาที่ท่าเรือ บางโรง ได้โดยไม่ต้องเข้าไปตัวเมืองภูเก็ตก็ได้ ส่วนท่านที่จะเดินทางมาเกาะยาวใหญ่ (โซนทางใต้ ต.พรุใน) หากท่านอยู่ในตัวเมือง จ.ภูเก็ตจะใกล้ท่าเรือเจียรวานิชมากกว่าท่าเรือบางโรง เส้นทางนี้จึงน่าจะสะดวกกว่าเดินทางไปท่าเรือบางโรง อย่างไรก็ตามไม่ว่าท่านจะเดินทางด้วยเรือมาเกาะยาวน้อยหรือเกาะยาวใหญ่ ท่านก็สามารถเดินทางถึงกันได้ เพียงแต่อาจต้องนั่งเรือหางยาวข้ามฟากอีกที อาจทำให้ไม่สะดวก หรือเสียเวลาได้

ท่าเรือทั้งหมด ภูเก็ต พังงา กระบี่ - เกาะยาว

JianWaNich pier change to Tian Sin pier


*** ในสถานการณ์โควิด เที่ยวเรือมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบเที่ยวเรือก่อนเดินทาง ตามเบอร์โทรด้านล่าง !!! ***

รวมลิงค์ตรวจสอบเที่ยวเรือเกาะยาว

เรือในเส้นทางตำบลพรุใน-ท่าเรือเธียรสิน

เรือเฟอร์รี่กิจประสานพัฒนา

ชมรมเรือเกาะยาวน้อย

เรือในเส้นทางตำบลเกาะยาวใหญ่-กระบี่

เรือภรภิญโญไปพังงา

จาก ภูเก็ต ไป เกาะยาว

[+] ท่าเรือเธียรสิน  - ท่าเรือแหลมใหญ่

09.00 | 11.30 | 15.00 | 17.00 
Speed boat Tel.089-3433303 , 081-9565470

08.30 | 14.00
Ferry เกาะยาวเซ็นเตอร์ Tel.081-0910630 , 081-9565470

[+] ท่าเรือบางโรง - ท่าเรือช่องหลาด

09.30 | 17.00
Speed boat จ้าวเกาะ Tel.082-8067688

[+] ท่าเรือบางโรง - ท่าเรือคลองเหีย

12.30 | 16.00
Speed boat สุวิมล Tel.081-9786438

[+]  ท่าเรือบางโรง - ท่าเรือมาเนาะ

08.40 | 11.00 | 12.30 (เรือไม้) | 14.30 | 17.00
Speed boat ชมรมเรือเกาะยาวน้อย

[+]  ท่าเรือแหลมหิน - ท่าเรือแหลมใหญ่ 

14.00
Ferry กิจประสาน Tel.087-3889344 , 093-6420009

จาก กระบี่ ไป เกาะยาว

[+] ท่าเรือคลองทราย - ท่าเรือแหลมไทร - ท่าเรือคลองเหีย

14.00
Ferry กิจประสาน Tel.098-0166168 , 062-2748013

[+] ท่าเรือท่าเลน - ท่าเรือช่องหลาด

13.00 (เรือไม้) | 16.00
เรือเกาะยาว-กระบี่  Tel.087-8921458 , 080-8938954

จาก พังงา ไป เกาะยาว

[+] ท่าเรือท่าด่าน - ท่าเรือช่องหลาด - ท่าเรือมาเนาะ

13.00
เรือไม้ Tel.080-3156485 , 093-5938245

[+] ท่าเรือท่าด่าน - ท่าเรือช่องหลาด - ท่าเรือมาเนาะ

16.00
Speed boat Tel.081-9173178 , 081-5379797

จาก เกาะยาว ไป ภูเก็ต

[+] ท่าเรือแหลมใหญ่  - ท่าเรือเธียรสิน

07.00 | 09.00 | 11.30 | 16.00
Speed boat Tel.089-3433303 , 081-9565470

08.00 | 14.00
Ferry เกาะยาวเซ็นเตอร์ Tel.081-0910630 , 081-9565470

[+] ท่าเรือช่องหลาด -  ท่าเรือบางโรง

06.30 | 15.00
Speed boat จ้าวเกาะ Tel.082-8067688

[+] ท่าเรือคลองเหีย - ท่าเรือบางโรง

07.50 | 14.00
Speed boat สุวิมล Tel.081-9786438

[+] ท่าเรือมาเนาะ - ท่าเรือบางโรง

06.35 | 08.00 (เรือไม้) | 10.00 | 13.00 | 16.00
Speed boat ชมรมเรือเกาะยาวน้อย

[+] ท่าเรือแหลมใหญ่ - ท่าเรือแหลมหิน

08.00
Ferry กิจประสาน Tel.087-3889344 , 093-6420009

จาก เกาะยาว ไป กระบี่

[+] ท่าเรือคลองเหีย - ท่าเรือแหลมไทร - ท่าเรือคลองทราย

07.30
Ferry กิจประสาน Tel.098-0166168 , 062-2748013

[+] ท่าเรือช่องหลาด - ท่าเรือท่าเลน

08.00 (เรือไม้) | 14.00
เรือเกาะยาว-กระบี่  Tel.087-8921458 , 080-8938954

จาก เกาะยาว ไป พังงา

[+] ท่าเรือมาเนาะ - ท่าเรือช่องหลาด - ท่าเรือท่าด่าน

07.30
เรือไม้ Tel.080-3156485 , 093-5938245

[+] ท่าเรือมาเนาะ - ท่าเรือช่องหลาด - ท่าเรือท่าด่าน

08.30
Speed boat Tel.081-9173178 , 081-5379797