09_เกาะยาวน้อย

ตำบลเกาะยาวน้อย
(KOH YAO NOI)
ตั้งอยู่ที่เกาะยาวน้อย

: : ประวัติความเป็นมา ตำบลเกาะยาวน้อย : :

ตำบลเกาะยาวน้อย ก่อนปี พ.ศ. 2446 ขึ้นตรงต่อ อำเภอเมืองพังงา ต่อมาในปี พ.ศ. 2446 ทางราชการได้ยกฐานะบริเวณเกาะต่าง ๆ ขึ้นตรงกับ กิ่งอำเภอเกาะยาว และเป็นอำเภอเกาะยาวในปี พ.ศ. 2531 พลเมืองที่อยู่อาศัยอยู่บนเกาะยาวน้อยเล่าสืบมาว่าเป็นผู้ที่อพยพมาจากเมืองตรัง ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 99% ปัจจุบัน ต.เกาะยาวน้อย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

: : สภาพทั่วไปของตำบล : :

มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะอยู่บริเวณอ่าวพังงา อยู่ทางทิศใต้ของ จ.พังงา ประมาณ 43 กม. มีพื้นที่ประมาณ 46.4 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาทอดยาวตลอดแนวเหนือใต้ บริเวณรอบเกาะมีที่ราบชายฝั่ง หาดทรายสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว

: : อาณาเขต : :

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ่าวพังงา น่านน้ำ จ.กระบี่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่เกาะ และน่านน้ำ จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ น่านน้ำ จ.ภูเก็ต

: : การปกครอง : :

แบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่
– หมุ่ 1 บ้านท่าค่าย
– หมู่ 2 บ้านใหญ่
– หมุ๋ 3 บ้านน้ำจืด
– หมู่ 4 บ้านท่าเขา
– หมู่ 5 บ้านริมทะเล
– หมู่ 6 บ้านแหลมยาง
– หมู่ 7 บ้านอันเป้า

สถานที่ท่องเที่ยว เกาะยาวน้อย

1) หมู่บ้านแหลมไทร
พิกัด 8.085866, 98.609657

2) หาดป่าทราย
พิกัด 8.097865 , 98.618165

3) หาดท่าเขา
พิกัด 8.130031, 98.622062

4) ทุ่งนาริมเล
พิกัด 8.119842, 98.590766

5) หาดอันเป้า
พิกัด 8.167039, 98.615232

ไว้ว่าง ๆ จะตระเวนถ่ายภาพ
รอบเกาะยาวน้อย มาฝากนะครับ

ร้านอาหารแนะนำโดย Tripadvisor
Chaba Cafe and Gallery
พิกัด 
8.115940, 98.623257
อันดับ 1 จากทั้งหมด 48 ร้านแนะนำ

 

 ร้านอาหารแนะนำอื่นๆ ใน เกาะยาวน้อย