08_ของฝาก

ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน จ๊ะรี่ เกาะยาว หอมกรุ่น ร้อนๆจากเตาทุกวัน

โทร.086 266 7191

กาละแม กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านโล๊ะโป๊ะ

โทร.098 770 7865

ปลาฉิ้งฉ้าง เกาะยาว

โทร.084 927 2889 (ส่งทั่วประเทศ)
085 691 8470